Benchmark Biler / Cookie- og privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik

Benchmark Biler indhenter og behandler kun persondata hvor dette er relevant jf. din aktivitet hos os.

Benchmark Biler indsamler og behandler således kun de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med et kundeforhold, herunder bl.a. til køresedler, købsaftaler/slutsedler, registrering af biler, samt relevant markedsføring med foregående accept heraf. Benchmark Biler anvender ikke oplysningerne til andre formål. Benchmark Biler deler ikke oplysningerne med andre end relevante samarbejdspartnere, herunder f.eks. finansielle samarbejdspartnere og myndigheder jf. vores juridiske forpligtelse hertil.

Benchmark Biler gør opmærksom på, at kunder til enhver tid har ret til at:

1) Få indsigt i de oplysninger der indsamles & behandles.

2) Gøre indsigelser mod, at indsamlingen og behandlingen af oplysningerne finder sted.

3) Få oplysninger, der er ukorrekte, vildledende eller forældede/ændrede, rettet og eller slettet.

1. Oplysninger vi indsamler:
Personoplysninger er alle slags informationer der i et eller andet omfang kan henføres til dig som kunde hos os.

Eksempel a) Prøvekørsel af bil:
I forbindelse med fx prøvekørsel af bil ved Benchmark Biler indsamler og anvender vi som dataansvarlig en række af dine personlige oplysninger. 

Vi er meget opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger og behandler alle personoplysninger i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne persondatapolitik. 

Indsamling af personoplysninger i forbindelse med prøvekørsel af bil:
Navn
Adresse
Kørekortnummer
Telefonnummer

Herudover registrerer vi oplysninger om, hvilken bil du har prøvekørt, dato og tidspunkt samt andre relevante informationer omkring din prøvekørsel i tilfælde af, at der under prøvekørslen skulle ske tyveri, uheld, trafikforseelse eller lignende.
Vi registrerer oplysningerne på branchegodkendt (ABDK) køreseddel i papirform – som gemmes i max. 3 mdr. i tilfælde af trafik forseelse/skade eller lign. hvor vi har behov for dine oplysninger. Ligeledes er der på denne køreseddel mulighed for at tilvælge kontakt efter endt prøvekørsel – såkaldt accept til ’opfølgning’.  Sidstnævnte kontakt/opfølgnings mulighed skal ske indenfor én uge efter endt prøvekørsel.  

Eksempel b) Tilbudsgivning:
Ved tilbudsgivning på en konkret bil eller finansieringsforslag gemmes dette tilbud i lukket mappe i aflåst skab. Sagen gemmes i max. 3 mdr. indtil der er vished for at handlen/tilbuddet ikke er aktuelt længere. Herefter destrueres sagen og alle kundedata er hermed slettet.

Indsamling af personoplysninger i denne forbindelse:
Navn
Adresse
Kørekortnummer
Telefonnummer                                                                                                                                                      Mail adresse                                                                                                                                                          Finansielle oplysninger herunder fx  løndata, samt oplysninger om ønsket låntype etc.

Eksempel c) Bilhandel:
Ved indgåelse af bilhandel udfærdiges en slutseddel/købskontrakt. Efter endt handel arkiveres denne i aflåst skab i 5 år jf. vores juridiske forpligtelse overfor skattestyrelsen. Herefter destrueres denne.

Indsamling af personoplysninger i denne forbindelse:
Navn 
Adresse
Kørekortnummer
Cpr nummer
Telefonnummer
Mail adresse
Finansielle oplysninger herunder fx  løndata, samt oplysninger om ønsket låne type etc.  Forsikringsoplysninger

2. Formål og grundlag for indsamling af persondata ifb. med prøvekørsel, slutseddel & finansiering:


Formålet med indsamlingen af dine personoplysninger sker med henblik på at udarbejde den lovpligtige køreseddel i forbindelse med prøvekørsel af vores biler jf. persondataloven §6, stk. 1, nr. 3 eller persondataforordningens art. 6, litra c, jf. bekendtgørelse om registrering af køretøjer, kapitel 14. I forbindelse med køresedlen noteres tillige eventuelle relevante forhold omkring din prøvekørsel, som f.eks. uheld eller lign., til brug for eventuel skades-, forsikrings-, erstatnings- eller lignende behandling. Såfremt du har givet dit samtykke hertil, jf. persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1, persondataforordningens art. 6, litra a, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1 og forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, indsamler, anvender og eventuelt videregiver vi også dine personoplysninger registreret i vores database til brug for direkte markedsføring (f.eks. fremsendelse af information og nyhedsbreve med tilbud, events og konkurrencer vedrørende køb/finansiering af biler, samt køb af biludstyr, reservedele, bilforsikring & andre relaterede produkter. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på følgende oplysninger: Benchmark Biler ApS, Hovedakslen 1, 4760 Vordingborg. ATT: Ronny Jensen, tlf. 30224748, mail: ronny@benchmarkbiler.dk.

3. Andre modtagere af personoplysninger
Nogle af de oplysninger, som vi har registreret om dig, deler vi med relevante samarbejdspartnere fx værkstedspartnere, finansieringspartnere mv. Dette sker udelukkende if. relevant sagsbehandling af fx finansiering, servicebooking, reparation eller lign. Vi sikrer videregivelsen af dine data til vore samarbejdspartnere via en databehandler aftale med disse.

4. Opbevaring og sletning
Dine oplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af ovennævnte formål, samt i overensstemmelse med gældende særlovgivning. Evt. kopi af kørekortet samt køreseddel slettes således efter max. 3 måneder. Det samme gør sig gældende for eventuelle noteringer på køresedlen af eventuelle relevante forhold omkring din prøvekørsel, idet bemærkes, at oplysningerne vil kunne blive benyttet i forbindelse med videre skades-, forsikrings-, erstatnings- eller lignende behandling. I så fald vil du blive orienteret herom som led i sagsbehandlingen. Oplysningerne kan blive behandlet og opbevaret længere i anonymiseret form.

5. Dine rettigheder mv.
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig, samt anmode om sletning heraf, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget eller begrænset dine personlige oplysninger, samt få dine oplysninger overført til tredjepart. Det noteres dog, at vi ikke nødvendigvis er forpligtet til at imødekomme sådanne anmodning om indsigt, berigtigelse, indsigelse, overførsel af dine data til en tredjepart og/eller sletning, hvis vi har lovlige, objektive og saglige årsager hertil. Du vil dog under alle omstændigheder modtage en besvarelse fra os herom, samt en begrundelse for eventuelt afslag på anmodning.

Ønsker du at gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har andre spørgsmål til ovenstående persondata politik, kan du til enhver tid rette henvendelse til os på følgende kontakt oplysninger: Benchmark Biler ApS, Hovedakslen 1, 4760 Vordingborg. Tlf. 30224748, mail: ronny@benchmarkbiler.dk

Alle vores systemer samt elektroniske databaser er sikret ved låsbare pc’er, koder på samtlige systemer – suppleret med cyber forsikring der dækker ved brud, datakriminalitet, hacker angreb eller lign.

6. Klager
Du kan indbringe en klage over behandlingen af dine personoplysninger til os (se kontaktdetaljer i pkt. 5 ovenfor) og/eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. e-mail: dt@datatilsynet.dk Tlf: 33 19 32 00

7. Opdatering af persondatapolitikken
Vi forbeholder os ret til løbende, at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata i takt med gældende lovgivning. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” som det fremgår nedenfor. Denne privatlivspolitik er sidst opdateret pr. 09.02.2024

8. Ansvarlig og kontakt oplysninger
Benchmark Biler ApS har udpeget Indehaver Ronny Kenn Jensen som ansvarlig for virksomhedens datapolitik.

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Benchmark Bilers behandling af indsamlede data skal ske til Benchmark Biler ApS, Hovedakslen 1, 4760 Vordingborg. ATT: Ronny Jensen. Tlf. 30224748. Mail: ronny@benchmarkbiler.dk